Zo denkt de bouw over de Miljoenennota

De Miljoenennota 2022 leverde de nodige reacties op van de verschillende brancheorganisaties en belangenverenigingen in de bouw. De meeste partijen zijn kritisch op de plannen van de overheid. Het woningtekort en het stikstofprobleem wordt niet voldoende aangepakt, terwijl de maatregelen op het gebied van duurzaamheid – op de extra steun voor warmtepompen na – tekortschieten. Hieronder een greep uit de reacties.
Bouwend Nederland stelt dat het kabinet wel begrijpt wat er aan de hand is, maar dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn om de problemen op te lossen. De ambitie om tot 2023 900.000 nieuwe woningen te bouwen kan de vereniging bekoren. Alleen zijn daar volgens de organisatie drastischere maatregelen voor nodig, zoals afschaffing van de verhuurdersheffing en meer geld om de woningbouwproductie te stimuleren. Daarnaast dringt Bouwend Nederland erop aan het stikstofprobleem zo snel mogelijk op te lossen.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/zo-denkt-de-bouw-over-de-miljoenennota/