Disclaimer

Alle inhoud van deze pagina's, zoals: grafische elementen, logo's, buttons en software is eigendom van Propylon of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. Het gebruik van het materiaal (teksten, beelden, broncode) op deze site is toegestaan, mits van tevoren schriftelijk toestemming aan u is verleend door Propylon B.V.

Hoewel deze website met grote zorgvuldigheid is samengesteld en wij ons inspannen om de informatie op de website zo actueel mogelijk te houden, kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. Propylon biedt geen garantie voor de continuïteit van de website aangezien de mogelijkheid bestaat dat de site tijdelijk of definitief off-line is. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Propylon in Nederland. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Propylon alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Propylon behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen, zonder hier vooraf over te berichten.

© 1997 - 2024 Propylon B.V.