Wijzigingen Bouwbesluit per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012. Nieman Raadgevende Ingenieurs zet de wijzigingen voor u op een rij.
Hogere eisen bij verbouw (art. 13 Woningwet / verduidelijking aanschrijfmogelijkheid (artikel 1.12)
In het Bouwbesluit wordt in artikel 1.12 expliciet duidelijkheid gegeven over de (al bestaande) aanschrijfmogelijkheid voor bevoegd gezag om op grond van artikel 13 van de Woningwet hogere eisen te kunnen stellen in samenloop met de verbouweisen uit het Bouwbesluit. Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/wijzigingen-bouwbesluit-per-1-juli-2020/