Wet kwaliteitsborging weer uitgesteld

De omstreden wet die de kwaliteit van nieuwe bouwwerken moet verbeteren, gaat zeker een half jaar later in. 1 januari 2022 wordt op zijn vroegst 1 juli 2022. Hetzelfde geldt voor de Omgevingswet. Haagse bronnen rekenen nu al op extra vertraging.
De wetgeving voor bouwen en ruimtelijke ordening gaat op de schop. Het kabinet wil dat de procedures eenvoudiger en beter worden. Tal van deskundigen en advocaten vrezen echter voor vertraging van bouwprojecten. Zij waarschuwen onder meer voor problemen met een nieuw ICT-systeem dat verband houdt met de Omgevingswet. Friso de Zeeuw drong onlangs al aan op uitstel van minimaal een half jaar.

Lees meer op: https://www.cobouw.nl/bouwkwaliteit/nieuws/2021/05/wet-kwaliteitsborging-weer-uitgesteld-omgevingswet-ook-zeker-half-jaar-later-101295984