Veranderende regelgeving zorgt voor record aantal vergunningen

Zowel voor woningen als voor bedrijfsgebouwen ontwikkelt het aantal verleende vergunningen zich positief. Sinds het CBS in 2012 startte met de huidige vergunningenstatistiek is er nog nooit zo’n hoge maandelijkse totale bouwsom geregistreerd als in maart 2021. De vorige piek dateert van oktober 2018 en kwam uit op 1,8 miljard euro. Dat bedrag werd afgelopen maart met ruim 100 miljoen euro overschreden. Dit meldt Buildsight in hun nieuwste bouwprognose.
“Net als de piek in oktober 2018 is de nieuwe piek het gevolg van veranderende bouwregelgeving”, licht Michel van Eekert, directeur van Buildsight, toe. “In oktober 2018 was het de overgang naar gasvrije woningbouw die die zomer inging en nu is het de invoering van de nieuwe BENG-eisen voor de energieprestatie van nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen. Deze wijziging ging in op 1 januari 2021 en vlak voor die datum werden er extra veel bouwaanvragen ingediend volgens de toen nog geldende oude en vertrouwde EPC. Die piek aan aanvragen leidde in maart tot een piek in het aantal verleende vergunningen. Het is dus te verwachten dat de vergunningverlening na maart iets zal inzakken, maar dat we deze golfbeweging niet terug zullen zien in de ontwikkeling van de productie. Dit is een administratieve golf die in de planning voor de bouwfase vlak wordt getrokken.”

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/veranderende-regelgeving-zorgt-voor-record-aantal-vergunningen/