Tekort aan materiaal blijft de bouw parten spelen

Het tekort aan materiaal blijft een probleem binnen de bouwsector. Bedrijven in duurzame energie kunnen hierdoor de toegenomen vraag naar duurzame materialen en producten niet meer bijbenen. Ook dreigen er tekorten aan zand en grind vanwege de lage waterstanden van de rivieren, met een sterke beperking van de bouwactiviteiten als gevolg. De circulaire economie kan op termijn een mogelijke oplossing bieden voor beide problemen.
Veel bedrijven in duurzame energie kunnen de sterk gestegen vraag naar zonnepanelen, isolatie en warmtepompen steeds moeilijker bijbenen. Zo worden maar liefst drie op de vier bedrijven geconfronteerd met tekorten aan materiaal. Bij 85 procent zijn de levertijden sinds eind vorig jaar alleen maar toegenomen. Bij ruim de helft van de bedrijven zorgt dit voor een aantal maanden vertraging bij de levering van producten; bij een kwart zelfs meer dan een half jaar. Ook het groeiende tekort aan vakmensen is een groot obstakel. Bij één op de drie bedrijven staan vacatures meer dan een half jaar open, blijkt uit een enquête onder leden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en aangesloten brancheorganisaties. De enquête is uitgevoerd door de NVDE en ABN AMRO.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/tekort-aan-materiaal-blijft-de-bouw-parten-spelen/