Stikstofvrijstelling nietig verklaard, vertraging bouw dreigt

De Raad van State heeft geconcludeerd dat de stikstofvrijstelling in de bouw niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Als gevolg daarvan mag de vrijstelling niet meer gebruikt worden voor bouwprojecten. Veel projecten lopen daardoor mogelijk vertraging op omdat de stikstofuitstoot nu per project moet worden doorgerekend.
De Raad van State heeft de uitspraak gedaan naar aanleiding van een rechtszaak die aangespannen is door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) tegen het Porthos-project. Het project is een initiatief om CO2 dat geproduceerd wordt door de industrie in de Rotterdamse haven te transporteren en op te slaan in lege gasvelden onder de zee. Voor de vergunning van het project is gebruik gemaakt van de stikstofvrijstelling die de bouw in 2021 heeft gekregen. Die vrijstelling kwam erop neer dat de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase niet meer afzonderlijk hoeft te worden onderzocht en beoordeeld. Gedachte achter de vrijstelling was dat de milieubelasting tijdens de bouw tijdelijk is en dus geen permanente natuurschade kan aanrichten. Die vrijstelling was onterecht volgens MOB, want het Porthos-project zou wel degelijk ecologische schade veroorzaken.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/opgeleverd/voormalig-vd-pand-getransformeerd-tot-woongebouw/