Snelle realisatie EMA-complex

Vanwege de Brexit moest het geneesmiddelenagentschap EMA snel verhuizen naar een eigen maatwerkgebouw. Amper twee jaar na de beslissing over de komst van EMA naar Amsterdam, is hun gebouw klaar. Wat is het geheim achter dit razendsnel gerealiseerde complex?
Het 81 meter hoge EMA (European Medicines Agency) is ongeveer tweemaal zo snel gebouwd dan gangbaar is voor een dergelijke kantoortoren met congrescentrum. Het belang van een snelle huisvesting van het Europese instituut was dan ook zeer groot. Alle partijen, inclusief de overheden, hebben meegewerkt aan de versnelling van procedures. Anders dan gebruikelijk heeft het Rijksvastgoedbedrijf door hun eigen architect, Fokke van Dijk, het voorlopig ontwerp laten maken. Dit ontwerp was onderdeel van het bidbook en droeg bij aan de tijdsbesparing. De uitwerking was in handen van MVSA Architects, Fokkema & Partners Architecten en OKRA landschapsarchitecten. Op basis van een Design, Build & Maintain-contract is de uitvoering gegund aan Dura Vermeer, die samen met Heijmans bouwcombinatie EMA heeft gevormd. Anderhalf jaar na de start van de bouw werd het complex opgeleverd.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/project/snelle-realisatie-ema-complex/