Showcase fabrieksmatig geproduceerd renovatiepakket

Drie sociale huurwoningen in Enschede zijn voorzien van een fabrieksmatig geproduceerd renovatiepakket. Het pakket is van INDU-ZERO, een Europees consortium bestaande uit bedrijven, kennisinstellingen, brancheorganisaties en lokale overheden. Dit consortium heeft een blueprint ontwikkeld voor een renovatiefabriek dat grootschalig en industrieel renovatiepakketten voor bestaande woningen kan produceren. Deze hightech fabriek moet per jaar renovatiepakketten produceren voor 15.000 woningen. En dat voor de helft van het geld dat zo’n pakket nu kost. Omdat de blueprint gratis online te vinden is, kan iedereen die dat wil aan de slag met de INDU-ZERO oplossing. Een van de woningen in Enschede is een showcase voor geïnteresseerde partijen.