Recordkrapte op de arbeidsmarkt hindert energietransitie

Een recordkrapte op de arbeidsmarkt is een groot struikelblok voor de energietransitie. Maar liefst 36% van de vacatures die te maken hebben met de energietransitie is onvervulbaar. Dat stelt ABN AMRO in hun analyse ‘Energietransitie in de knel door recordkrapte arbeidsmarkt.’
ABN AMRO concludeert dat er positieve ontwikkelingen zijn op gebied van wind- en zonneenergie; de kosten daarvoor zijn in het vorige decennium met respectievelijk 55 en 85 procent gedaald en vormen ‘laaghangend fruit’ in de transitie. Met relatief beperkte investeringen kan daarmee een deel van de uitstoot van broeikasgassen worden gereduceerd. Daarnaast kondigde het kabinet in het coalitieakkoord de oprichting van een klimaat- en transitiefonds aan ter grootte van 35 miljard euro. Het fonds wordt onder meer ingezet voor het aanleggen van infrastructuur voor schone energiebronnen.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/opgeleverd/woontoren-flores-icoon-voor-almere/