Provincies tekenen voor 900.000 woningen, haalbaarheid nog onzeker

Alle 12 provincies hebben zich donderdag gecommitteerd aan de woningbouwafspraken die ze met minister Hugo de Jonge (VRO) hebben gemaakt. De afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030. De aanvullende eisen van de provincies zetten wel vraagtekens bij hoe realistisch alle plannen zijn, stellen woningbouwers.