Project uitgelicht: Betonpoeren dragen 480 ton staal

In IJmuiden bouwt TATA Steel een derde continugietmachine voor de productie van hogesterkte staal. De grote uitdaging bij de bouw van deze nieuwe gietmachine is dat men bouwt binnen in een hal onder een bestaande installatie en in de nabijheid van een continuegietmachine waar temperaturen worden gehaald van 1500 graden Celcius. De bouwkuip heeft een afmeting van veertig bij honderdvijftig meter en een diepte van twaalf meter.

Frank Beerepoot, projectleider namens Tata en Ronald Pronk, projectleider bij Visser & Smit Bouw geven een inkijkje in de complexiteit van dit project, waarvan Beerepoot zegt: "Dit project is zo uniek, dat je dat als projectleider maar één keer in je werkzame leven meemaakt."

Om deze bouwkuip te realiseren zijn tal van specialistische funderingstechnieken ingezet, zoals het aanbrengen van CSM-wanden, werden in een zeer beperkte ruimte damwanden geplaatst, meerdere lagen groutankers aangebracht en vond het afzinken van een caison plaatst. Pronk wijst op de veiligheidsaspecten bij het werken in de nabijheid van de gietoven die temperaturen haalt van 1500 graden C. Veiligheid heeft dan ook de hoogste prioriteit, wat o.a. is terug te zien in de dubbellaags brandwerend kleding die verplicht is.

Verplaatsen van 60 tons kolom en 2 kraanbaanliggers

Alvorens met de aanleg van de fundering van de nieuwe machine kon worden gestart moesten eerst één zestig tons kolom en twee kraanbaanliggers, worden verplaatst om plaats te maken voor de fundering van de nieuwe machine. Pas nadat deze kolomwissel had plaats gevonden kon aan de werkelijke fundering worden begonnen en de bouwput worden uitgegraven naar een diepte van twaalf meter en een lengte van honderdvijftig meter. Tussen de plek waar het vloeibare staal in de installatie wordt gegoten en de locatie, een verdieping lager, waar de plakken op maat worden gesneden zit een hoogteverschil van ongeveer twaalf meter.

Op staal gefundeerd

De nieuwe fundering is op staal gefundeerd met ingestorte voorzieningen, zodat de Oostenrijkse machinebouwer Primetals daar de machine op kan bouwen. "Het vraagt een enorme precisie om te zorgen dat de machine straks probleemloos kan worden geplaatst. We werken dan ook met toleranties van enkele millimeters", aldus Pronk.

Waterglasinjectie

Met waterglasinjectie werd het zand onder de twee kraanpoeren gestabiliseerd. Deze twee poeren bevinden zich midden in de bouwkuip en hebben een oppervlakte van twaalf bij zes meter en zijn vier meter hoog. Het niveau van de bouwkuip ligt tot drie meter onder de op staal gefundeerde kraanpoer. De kraanpoeren dragen elk een belasting bestaande uit het eigen gewicht vermeerderd met dat van de bovenloopkranen die 480 ton kunnen transporteren. "Vooraf zijn drukproeven uitgevoerd. De resultaten overtroffen alle verwachtingen", aldus Ronald Pronk. Inmiddels zijn de kraanpoeren ingepakt en ondersteund met een dikke laag constructief beton.

Hoge precisie

Ronald Pronk wijst op het unieke karakter van dit project: "Dit project is op veel fronten een speciale uitdaging. De krappe bouwtijd van anderhalf jaar; de hoge precisie, het enorme gewicht dat straks op de fundering drukt, en ook het werken onder hoge temperaturen. In het voortraject hebben we in een bouwteam van TATA en Visser & Smit Bouw het project opgedeeld in werkpakketten. Dat is om structuur aan te brengen in het werk. Werkpakketten zoals: sloop, bouwkuip aanleg, funderingscasco en het aanpakken van de poeren. Door het werk helemaal tot op de naad af te pellen kregen we een goed inzicht van wat er moest gebeuren en hoe het moest gebeuren. Een dergelijk project vraagt een enorme logistieke precisie. Via de standaard aanpak van bestek en tekening had we dit nooit probleemloos kunnen realiseren. Dit was een sterk samenspel tussen projectmanagers, engineering en productie. Gezien de krappe bouwtijd was het van essentieel belang in de uitvoering te beschikken over een goed ingewerkt team." Ronald Pronk.

De nieuwe continue machine produceert straks plakken die in lengte variëren tussen de acht en de twaalf meter. Met deze uitbreiding kan TATA Steel nog meer soorten hogesterkte staal produceren, waaronder zogenaamde advanced high strength steels en ultra high strength steels. In 2019 wordt de nieuwe installatie in gebruik genomen.