Ontwikkeling nieuwe richtlijnen BIM bestaande bouw

De onlangs opgerichte werkgroep Historic BIM ontwikkelt nieuwe richtlijnen voor het uitwisselen van informatie in BIM. Doel is het samenwerken voor bestaande bouw beter te stroomlijnen, nu herbestemming en renovatie van bestaand vastgoed steeds gangbaarder wordt. De werkgroep is een branche-overstijgende samenwerking tussen de ontwerpbureaus Rijnboutt, BiermanHenket en Office Winhov, restauratieaannemer Nico de Bont en Duyts Bouwconstructies.
Bij bestaande bouw is de hoeveelheid en het type informatie bij aanvang van het project dermate anders dan bij nieuwbouw, dat de huidige BIM basis ILS in de praktijk nog te weinig houvast biedt voor het structureren hiervan. De werkgroep Historic BIM wil dit verbeteren. Daarom ontwikkelt het richtlijnen voor bestaande bouw in samenwerking met de BIM basis ILS.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/bouwtechniek/ontwikkeling-nieuwe-richtlijnen-bim-bestaande-bouw/