Project // Onderzoeksgebouw VU

Amsterdam

120 miljoen

27.500 m2

Vrije Universiteit Amsterdam en de bouwcombinatie van TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros ondertekenen op 16 maart de aannemingsovereenkomst voor de nieuwbouw van Onderzoeksgebouw VU aan de Boelelaan in Amsterdam. Het Onderzoeksgebouw VU wordt een bèta-medisch Labgebouw en is de volgende stap in de vernieuwing van de bètahuisvesting en onderzoekinfrastructuur. Het gebouw zal een breed scala aan faciliteiten en functies huisvesten voor onderwijs en onderzoek binnen het thema Human Health & Life Sciences en voor de afdelingen Natuurkunde, Neurowetenschappen en Aardwetenschappen. Denk aan elektromicroscopie en trillingsvrije laserlaboratoria met constante temperatuur en R&D faciliteiten voor samenwerking met derden. Maar ook campusvoorzieningen zoals horeca, ontmoetings- en vergaderaccommodaties. Er gaan ongeveer 500 mensen werken.

Bouwinformatie

Bouwcombinatie J.P. van Eesteren-Croonwolter&dros is in mei 2020 gestart met het inrichten van het bouwterrein. Begin juli zijn de eerste bouwactiviteiten gestart. Tot het einde van het jaar zijn ze bezig met de fundatiewerkzaamheden: ze maken de bouwkuip met diepwanden en damwanden, plaatsen funderingspalen en ontgraven de bouwkuip. Bij deze werkzaamheden is er gekozen voor de meest trillingsarme methodiek om zo de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Vervolgens starten ze eind van dit jaar met het eerste betonwerk voor de fundatie.

Breed scala aan functies

In het Onderzoeksgebouw komt een breed scala aan functies en faciliteiten voor onderwijs en onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder andere neurowetenschappen en oncologie. Er komen verschillende onderwijs- en practicumruimten, laboratoria en andere onderzoekvoorzieningen zoals elektronenmicroscopie en trillingsvrije laserfaciliteiten. Daarnaast zijn de nodige campusvoorzieningen voor horeca, ontmoetings- en vergaderaccommodaties voorzien. In totaal wordt er aan ca. 27.500 m2 gebouwd. Het ontwerp is van de hand van architectenbureau cepezed.

Laboratoria en duurzame installaties

Naast een permanente investering in onderwijs en onderzoek wil de VU met dit nieuwbouwproject inhoud geven aan haar duurzame ambitie. Het Onderzoeksgebouw krijgt veel daglicht, pv-panelen, energiezuinige apparatuur en liften, aanwezigheidsdetectie en een WKO-installatie (warmte koude opslag). Ook waterbesparend sanitair en een groen dak dragen hieraan bij. Het Onderzoeksgebouw is een belangrijke stap in de campusontwikkeling, de verduurzaming van de campus en vernieuwing van de bèta-huisvesting en -onderzoeksinfrastuctuur. De laboratoria in het gebouw zijn op ML (Medisch Laboratorium) II niveau. Hiervoor wordt in het gehele gebouw de drukhuishouding, de technische gassen, voedingen en data-aansluitingen, alsmede het aansluiten, coördineren en valideren van de laboratoriuminrichting onder regie van de bouwcombinatie gerealiseerd. Een groot deel van de installaties wordt trillingvrij uitgevoerd in verband met de aanwezigheid van trillinggevoelige laseropstellingen.

Meer informatie

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de Vrij Universiteit Amsterdam.
Ook werken aan soortgelijke projecten?

Doe een open sollicitatie en wij vinden jouw perfecte project!

Ook werken aan soortgelijke projecten?

Bekijk onze vacatures.