Onderzoek naar trillingsgedrag hoogbouw

Een consortium onder leiding van TNO gaat onderzoek doen naar het trillingsgedrag van hoge gebouwen. De huidige rekenmethoden blijken geen goede voorspelling te geven van het werkelijke trillingsgedrag van hoge gebouwen. Dit leidt tot ongewenste situaties zoals onnodig overdimensioneren van draagconstructies of klachten over trillingen.
Goede validatiemetingen zijn noodzakelijk voor betere constructieve ontwerpen, met meer comfort en minder materialen. Om hierover kennis op te bouwen is een consortium van marktpartijen (het HiViBE consortium) gestart met een meerjarig onderzoeksprogramma. Belangrijk onderdeel is de monitoring van het trillingsgedrag van diverse hoge gebouwen.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/onderzoek-naar-trillingsgedrag-hoogbouw/