Omgevingswet en Wkb in op 1 januari 2024

De Omgevingswet en daarmee de Wet kwaliteitsborging gaan definitief in per 1 januari 2024. Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd.
Van de aanwezige senatoren waren er 42 voor en 29 tegen. In het debat in de Eerste Kamer op 7 maart was besloten om hoofdelijk te stemmen over de invoeringsdatum.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/regelgeving-normering/omgevingswet-en-wkb-in-op-1-januari-2024/