Nieuws: Lonen bouw een van de hardste stijgers in 2017

De lonen in de bouwnijverheid zijn over heel 2017 met 2 procent gestegen. De lonen gingen daarmee minder hard omhoog dan in 2016, toen stegen de lonen in de sector met 2,8 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Desondanks stegen de lonen in de bouw harder dan in de meeste andere sectoren. Alleen de lonen in de landbouw stegen harder, met 2,3 procent. De lonen in de industriesector stegen bijna even hard met 1,9 procent (in 2016 met 1,5 procent).

Lees meer