Nieuws: Legaal wonen in een Tiny House

Wie legaal wil wonen, moet voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat geldt ook voor Tiny House bewoners. Maar welke wetten en regels zijn dat dan?

Allereerst moet worden voldaan aan het bestemmingsplan. Voor de bouw of de plaatsing van een Tiny House voor permanente bewoning, dus het hele jaar door, heb je een kavel nodig met de bestemming wonen. Op ruimtelijkplannen.nl is te vinden welke bestemming een specifieke locatie heeft. Maar het college van B&W kan besluiten een bestemming tijdelijk te wijzigen, via artikel 2.12, lid 1, Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo).

Lees meer