Nieuwe norm gegoten dekvloeren ten aanzien van vloerafwerking

Gegoten dekvloeren winnen snel aan populariteit. De huidige normen zijn alleen verouderd en veelal niet toereikend om van meerwaarde te zijn voor de gewenste kwaliteit van een dekvloer. Zo worden nergens eisen gesteld aan een dekvloer in relatie tot de aan te brengen vloerafwerking. Diederik Bal, voorzitter van de Vereniging voor Gietdekvloeren, ziet dit ook: “We zien dat er geregeld discussie is over de eigenschappen van de dekvloer als de vloerafwerking wordt aangebracht. Dit is veelal het gevolg van onduidelijkheid door een niet omschreven paragraaf in de opdracht.”