Advies aan nieuw kabinet: ‘Nederland heeft 2 miljoen nieuwbouwwoningen nodig’

Nederland moet ruimte maken voor 2 miljoen nieuwe woningen tot 2050. De plannen hiervoor moeten nu al gemaakt worden, adviseren Ben van Berkel en Carolien Gehrels. “We gaan die miljoen huizen niet simpelweg, zoals vroeger, in een weiland bouwen.”
Van Berkel en Gehrels geven hun advies in het boek “Wat wij willen is nog nooit gedaan”, dat donderdag werd gepubliceerd. “De komende jaren moeten we niet alleen mikken op een miljoen huizen erbij, maar ook op de na 2030 opdoemende vraag naar ruimte”, menen de architect en de Arcadis-adviseur. Volgens de Primos-prognose zijn er tot 2050 1,7 nieuwe woningen nodig. “Ons advies zou zijn 2 miljoen woningen in te plannen, of in elk geval de planvorming zo op te zetten dat extra groei niet, of alleen op de verkeerde locaties, onmogelijk is.” Met een overmaat aan plannen blijf je volgens hen flexibel en kun je blijven groeien.

Lees meer op: https://www.cobouw.nl/marktontwikkeling/nieuws/2021/03/advies-aan-nieuw-kabinet-nederland-heeft-2-miljoen-nieuwbouwwoningen-nodig-101293981