Minder woningen door transformaties in 2021

Afgelopen jaar zijn er 9.500 woningen ontstaan uit transformatie-projecten. Het is voor het eerst in zeven jaar dat het aantal onder de 10.000 uitkomt. Van een dalende trend lijkt vooralsnog geen sprake. De meeste transformaties vonden plaats in respectievelijk Amsterdam, Groningen en Rotterdam. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het aantal woningen uit transformaties vormt in 2021 10 procent van de totale toegevoegde woningvoorraad. Nieuwbouw heeft met ruim 71 duizend woningen het grootste aandeel. Andere toevoegingen zijn gebouwsplitsingen, verbouw of verandering van gebruiksfunctie. Het CBS schat dat er in het eerste half jaar van 2022 circa 4.500 duizend woningen zijn ontstaan uit transformaties. Maar dit getal kan anders uitvallen door bijvoorbeeld een late respons van gemeenten en geeft dus geen betrouwbare indicatie van het totale aantal. CBS zal het definitieve aantal pas in het najaar van 2023 bekendmaken.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/projecten/transformatie/minder-woningen-door-transformaties-in-2021/