Innovatie in de bouw: dit is wat er allemaal gebeurt

Het lijkt soms een nationaal gezelschapsspel om elkaar te overtuigen hoe weinig innovatief de bouwsector is. Terwijl er dagelijks bouwbreed interessante innovaties gesignaleerd worden, wordt de nadruk gelegd op drie thema's: digitalisering, industrialisering & productontwikkeling
Bouwinnovaties vinden versnipperd plaats, op verschillende schaalniveaus, bij partijen die verspreid zijn over de complete bouwkolom. Van hoofdaannemer tot toeleverancier en adviseur; van baggeraar tot woningbouwer en installateur. Hoezeer iedereen de mond ook vol heeft van integraliteit. Daardoor zijn de ontwikkelingen voor de buitenwereld vaak minder goed zichtbaar.

Lees meer op: https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2020/01/pillar-is-de-bouw-echt-dat-suffertje-als-het-gaat-om-innovatie-101280269