Houtbouw en thermisch comfort

Met ingang van 1 januari 2021 worden aan het thermisch comfort in woningen eisen gesteld via het indicatiegetal TOjuli. Dat indicatiegetal wordt, net als de BENG-eisen, bepaald volgens NTA 8800:2020. Uit recent door Nieman Raadgevende Ingenieurs doorgerekende houtbouw projecten blijkt dat de resultaten van TOjuli en GTO-berekeningen (gewogen temperatuuroverschrijding) bij woningen met een lichte bouwconstructie hoger uitvallen dan van projecten met een thermisch zware constructie. In een beknopte analyse van een TOjuli en GTO-berekening van een referentiewoning lichten we toe waardoor dit komt en geven we een aantal tips hoe hiermee om te gaan.
Aan de eisen voor thermisch comfort wordt voldaan indien het resultaat van TOjuli lager is dan 1,2 of als aangetoond is met een GTO-berekening dat wordt voldaan aan maximaal 450 GTO-uren. Indien er voldoende koelvermogen aanwezig is vervallen voorgaande eisen vervallen.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/houtbouw-en-thermisch-comfort/