Herziene NEN-norm verscherpt regels rondom houtkachels

De herziene norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is gepubliceerd. Deze norm heeft betrekking op gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm.
De belangrijkste wijziging in de norm is de verduidelijking en aanscherping van de regels omtrent houtgestookte installaties. Voorheen omschreef de norm niet voldoende duidelijk dat geveluitmondingen voor houtgestookte toestellen verboden zijn. Wat als gevolg had dat met regelmaat uitmondingen door de gevel werden aangebracht. Dat verbod is nu wel expliciet vernoemd in de NEN 2757-1. Ook is de norm aangescherpt voor wat betreft de bovendakse uitmonding. Het is niet meer voldoende om de uitmonding in het dakvlak alleen hoger dan de goot te plaatsen; met de nieuwe norm is het nu verplicht om de uitmonding in zgn. vrije uitmondingsgebied te laten uitkomen. Dat betekent dat een schoorsteenpijp altijd boven de nok van het dak moet uitkomen. Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/herziene-nen-norm-verscherpt-regels-rondom-houtkachels/