Doorwerken tot 67? Ook in de bouw geen enkel probleem!

Maar liefst 71 procent van de deelnemers aan het jaarlijkse Salarisonderzoek van Cobouw en Berenschot (voornamelijk UTA-personeel) geeft aan zijn huidige functie prima tot zijn 67ste uit te kunnen voeren. Extra opvallend is dat vooral ouderen (vanaf 45 jaar) aangeven minder moeite te hebben met doorwerken tot hun 67ste.

In de leeftijdsgroep 18-30 jaar ligt het percentage dat zegt de huidige functie tot zijn 67ste uit te kunnen voeren meer dan tien procentpunten lager dan in de leeftijdsgroep 61+: 65 procent tegen 77 procent. Naarmate werknemers ouder worden geven ze steeds minder vaak aan dat hun werk te zwaar is.

Lees meer