Challenge houten funderingen van start

Vier Amsterdamse woningcorporaties en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dagen marktpartijen en kennisinstellingen uit om met innovatieve oplossingen te komen voor houten funderingen onder woningen. Hoe kan herstel van deze fundering sneller en goedkoper? Hoe kunnen we paalrot of bacterie-aantasting van houten funderingen beter stoppen of voorkomen? Is er een oplossing om tegelijkertijd met funderingsherstel meerwaarde of extra woonruimte te creƫren? De beste voorstellen worden toegepast in pilotprojecten van Eigen Haard, de Alliantie, Rochdale en Stadgenoot.
De corporaties voorzien de komende 20 jaar een enorme funderingsopgave. In Amsterdam is ruime ervaring met de aanpak van houten funderingen in vooroorlogse buurten, maar deze aanpak vraagt veel van de huurders en is een enorme kostenpost voor woningcorporaties. Met de huidige, kostbare aanpak is er bovendien geen vrijheid om extra, betaalbare woningen toe te voegen. Daarom vragen zij zich af of dit niet anders, beter en goedkoper kan en doen een uitvraag in de markt.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/methoden-en-technieken/challenge-houten-funderingen-van-start/