Bouwcoalitie wil 1 miljoen woningen in tien jaar bouwen

Een coalitie van 34 organisaties heeft de Actieagenda Wonen gepresenteerd. Met dat plan wil de bouwcoalitie de komende 10 jaar 1 miljoen woningen bouwen, woningen betaalbaar houden voor kopers en huurders, wijken en buurten vitaal en leefbaar houden en de bestaande woningvoorraad sneller verduurzamen.
“Nederland komt inmiddels meer dan 330.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Een hele generatie dreigt de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. De leefbaarheid in een aantal wijken gaat achteruit. En de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond”, zo schetst de coalitie de huidige problematiek. De Actieagenda Wonen is een breed gedragen plan voor het wonen voor de komende 10 jaar die de geschetste problemen zou kunnen oplossen.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/bouwcoalitie-wil-1-miljoen-woningen-in-tien-jaar-bouwen/