Bouw meer in balans

Nieuwbouwwoningen die voor de gemiddelde Nederlander niet meer te betalen zijn; vertraging in de oplevering van nieuwe gebouwen; fouten op de bouwplaats met hoge faalkosten tot gevolg; aanhoudend lage marges in de bouwsector. Pijnpunten die even geleden nog aan de orde van de dag waren en voor een belangrijk deel werden veroorzaakt door het grote personeelstekort in de bouw.

Tot voor kort was gekwalificeerd bouwpersoneel immers niet aan te slepen. De vacaturegraad – het aantal vacatures per 1.000 banen – stond begin 2019 op een historisch hoog niveau van 59. Sinds de start van de tijdreeks in 1997 had het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog niet zo’n hoge vacaturegraad in de bouw gemeten. Alleen in de IT-sector was het tekort nog acuter. In september 2019 rapporteerde uitkeringsinstantie UWV nog uitgebreid over het tekort aan metselaars, stukadoors, schilders en constructeurs. De bouwkosten rezen hierdoor de pan uit.

Omslag op de arbeidsmarkt

De coronacrisis heeft de Nederlandse arbeidsmarkt in een klap veranderd. Plotseling hoeft het UWV geen inventarisatie meer te maken van beroepen waar structureel tekort aan is, maar hebben ze vooral hun handen vol aan het betalen van lonen van naar schatting 1,8 miljoen werknemers die in de NOW-regeling zitten. Inmiddels hebben de eerste bouwbedrijven schoorvoetend bij de overheid aangeklopt.Lees meer op: https://www.bouwkennisblog.nl/bouw-in-balans/