Biopartner 5 eerste ‘Paris Proof’ gebouw van Nederland

Het nieuwe laboratorium BioPartner 5 op het Leiden Bio Science Park, ont­worpen door Popma ter Steege Architecten (PTSA), is het eerste Paris Proof gebouw van Nederland, dat wil zeggen dat het volledig voldoet aan de richtlijnen van de Parijse Klimaatdoelstellingen. Het gelaagde gebouw is een rijke collage van vooruitstrevende oplossingen voor circulaire architectuur. Grootschalig her­gebruik van bouwmaterialen is gecombineerd met een zorgvuldige, esthetische ontwerptaal die uitdrukking geeft aan de transitie naar een wereld zonder verspilling.
In april 2021 is het nieuwe laboratorium- en ontmoetingsgebouw BioPartner 5 in Leiden opge­leverd. PTSA ontwierp BioPartner 5 als een circulaire pionier wat resulteerde in het eerste “Paris Proof embodied” gebouw in Nederland, volgens de richtlijnen van de Dutch Green Building Council (DGBC). Per gebouwonderdeel is uitvoerig gekeken naar de meest passende, haalbare oplos­sing om de milieulast van het bouwen te beperken. Deze werkwijze heeft geleid tot een gebouw waarbij de CO₂-emissie 40% lager ligt dan de gemiddelde huidige bouwpraktijk. Op 24 juni 2021 publiceerde DGBC het gebouw als voorbeeldproject en verscheen het rapport van NIBE (experts in duurzaamheid) als onderdeel van hun ‘whole life carbon aanpak’ campagne. “We hebben meer dan 30 recente bouwprojecten doorgerekend constateren dat de bouwwereld nog veel meer moet doen om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. BioPartner 5 is een uitzonderlijk voorbeeld dat aantoont dat, met toewijding voor het ontwerp- en bouwproces, het wel mogelijk is om te bouwen binnen de huidige grenswaarden voor embodied CO₂. En dat is heel bijzonder, want ik ken nog geen gebouw dat deze norm haalt. En dat is goed nieuws, want het betekent dat het mogelijk is!”, aldus Mantijn van Leeuwen, algemeen directeur NIBE.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/opgeleverd/biopartner-5-eerste-paris-proof-gebouw-van-nederland/