Bouwfout: Specie in de spouw bij ankerloze spouwmuur

Een bewoner gaat met klachten over de geluidisolatie van zijn ankerloze spouwmuur naar de projectontwikkelaar en krijgt nul op rekest. De bewoner laat het er echter niet bij zitten vanwege de ondervonden hinder en dient een klacht in bij de GIW-arbitrage. Er blijkt een akoestische bouwfout te zijn gemaakt.
De in dat kader uitgevoerde geluidmetingen tonen aan dat de luchtgeluidisolatie 5 dB slechter is dan de Bouwbesluit-eis, zie de rode lijn in de grafiek. Bij inspectie van de spouw bleek dat er veel specie in de spouw is terechtgekomen met contactbruggen tussen de spouwbladen als gevolg, met name vlak boven de kimblokken van de begane grond. De specie was blijven liggen op de minerale wol die moest voorkomen dat er contactbruggen zouden ontstaan bij een overvloed aan specie tijdens het aanbrengen van de kimblokken.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/bouwfouten/akoestischebouwfout/akoestische-bouwfout-specie-in-de-spouw/